Termeni și condiții

Termeni și condiții / Condiții de utilizare

Acesta este un acord legal și obligatoriu între dvs., utilizatorul („Utilizator” sau „Dumneavoastră”) al Serviciilor, așa cum este definit mai jos, și HOMT Limited (HOMT) care precizează termenii care guvernează utilizarea de către dvs. a Site-ului, astfel cum este definit mai jos.

 

Acceptând acești Termeni de utilizare în orice mod sau accesând acest site, vă dați acordul irevocabil, sunteți de acord și vă obligați să respectați irevocabil și să fiți obligați și respectați termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, nu aveți dreptul de a utiliza / utiliza serviciile și orice utilizare ulterioară va fi considerată a fi o utilizare neautorizată de către dvs.

 

 1. Tot ceea ce vedeți și / sau citiți pe Site este protejat de drepturi de autor / protejat de legile privind proprietatea intelectuală, cu excepția cazului în care este menționat altfel și nu va fi utilizat decât în ​​condițiile prevăzute în acești Termeni și condiții și / sau în textul de pe site-ul web fără permisiunea scrisă expresă a compania HOMT. HOMT nu este nici răspunzător și nici responsabil pentru orice implicații legale care vi se pot întâmpla dacă ați copiat orice material de pe site-ul web și ați utilizat același lucru în scopuri comerciale și / sau câștiguri financiare, care nu sunt autorizate în sine de către site și / sau de HOMT.
 2. Un efort rezonabil se dezvoltă în conținutul de pe site-ul web, în ​​special în ceea ce privește acuratețea și inclusiv actualizarea informațiilor pentru a le păstra la zi. Cu toate acestea, HOMT nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru erori sau omisiuni din conținutul de pe site-ul web, care ar putea fi ratat sau postat în mod neintenționat sau o eroare / supraveghere. Utilizarea și / sau bazarea pe orice material pe site-ul dvs. va fi pe propriile riscuri, responsabilitate, răspundere și Veți fi singurul responsabil și pentru toate consecințele sau daunele, dacă există. HOMT nu va fi în niciun fel responsabil și / sau răspunzător în niciun fel.
 3. Gândit HOMT va asigura menținerea site-ului web în condiții de siguranță, în siguranță, în funcțiune, în orice moment, HOMT nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi responsabilă pentru daunele cauzate de defecțiunile site-ului offline, hardware sau software, întârzierea în funcționare sau transmitere sau prin viruși care pot infecta, echipamentul computerului sau alte proprietăți din cauza accesului, a utilizării sau a navigării site-ului sau a descărcării de materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site. Înțelegeți în continuare că pot exista anumite link-uri pe site-ul web prin care veți putea accesa anumite conținuturi. Se înțelege clar că HOMT nu este răspunzător și nu răspunde pentru conținutul de pe astfel de site-uri web și serviciul este furnizat cu cel mai bun efort.
 4. Orice comunicare sau material pe care îl transmiteți site-ului web prin intermediul intrărilor, poștă electronică sau altfel, inclusiv date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea și va fi tratată ca fiind neconfidențială și neproprietară. Orice lucru pe care îl transmiteți sau îl postați pe site-ul web poate fi folosit de HOMT sau de afiliații săi în orice scop, inclusiv, fără a se limita la, reproducerea, divulgarea, transmiterea, publicarea, difuzarea și postarea. În plus, HOMT este liber să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare pe care o împărtășiți pe site-ul web pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care utilizează aceste informații.
 5. Imaginile persoanelor, numele și locurile afișate pe site-ul web sunt fie proprietatea terților, fie în domeniul public sau sunt utilizate de HOMT în scopuri necomerciale. Folosirea acestor imagini de către dvs. sau de către oricine altcineva autorizat de dvs. este interzisă, cu excepția cazului în care acesti Termeni și Condiții sunt permise în mod specific sau permisiuni specifice furnizate în altă parte pe site-ul web. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legile privind drepturile de autor, legile privind mărcile comerciale, legile vieții private și publicitatea, precum și comunicările, reglementările și statutul titularului / drepturilor de autor.
 6. Mărci comerciale, logo-uri și mărci de serviciu (în mod colectiv „Mărcile comerciale” afișate pe site-ul web, sunt mărci înregistrate și neînregistrate ale HOMT. Utilizarea dvs. greșită a mărcilor comerciale afișate pe Site sau a oricărui alt conținut de pe site, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni și Condiții, este strict interzisă. De asemenea, vi se recomandă că HOMT va pune în aplicare / va proteja în mod agresiv drepturile sale de proprietate intelectuală în măsura maximă prevăzută de lege, inclusiv inițierea urmăririi penale.
 7. HOMT nu acceptă în niciun fel reclamanții pe reclamanți pe site-ul web și / sau conținutul acestor reclame. Vă rugăm să verificați veridicitatea tuturor informațiilor conținute în orice reclamă pe cont propriu înainte de a efectua orice încredere sau consum al produsului sau serviciului publicizat.
 8. HOMT poate, la discreția sa și în orice moment, să schimbe conținutul site-ului sau acești Termeni și condiții, sau să modifice acest site sau să întrerupă anumite părți ale acestuia, fără notificare prealabilă.
 9. HOMT interzice link-urile neautorizate de hipertext către site-ul web sau spamarea pe site. HOMT își rezervă dreptul de a iniția orice acțiune legală sau de altfel pentru a se asigura că site-ul web nu este spam pentru beneficiul general al utilizatorului.
 10. O parte din acest site / serviciu conține publicitate și alte materiale transmise de noi de către terți și / sau link-uri către site-uri terțe și conținut de la terți. Deși afișarea de reclame pe site la cerere este supusă termenilor și condițiilor noastre, HOMTexpressly își declină orice responsabilitate care rezultă din utilizarea sau vizualizarea acestor produse sau servicii publicitate pe site-ul nostru sau a conținutului (terțului) pus la dispoziție / găzduit pe site site-uri terțe Sunteți de acord și recunoașteți că HOMT nu acceptă sau sponsorizează astfel de site-uri terțe, conținut, publicitate sau alte materiale. Acest site poate conține articole contribuite de mai multe persoane. Părerile sunt exclusiv proprii și nu reprezintă opiniile HOMT, ale afiliaților și / sau ale managementului acesteia. Toate responsabilitățile cu privire la cele de mai sus sunt excluse în măsura permisă de lege, inclusiv orice condiții implicite. În timp ce folosesc acest site în scopuri informative sau în alt mod, utilizatorii recunosc și acceptă renunțarea de mai sus.
 11. HOMT nu este responsabil pentru conținutul sau practicile altor site-uri sau destinații, altele decât Site-ul, chiar dacă acesta are legături cu Site-ul și chiar dacă site-ul sau destinația este operat de o companie afiliată sau conectată în alt mod la HOMT. Folosind Serviciile, Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că HOMT nu este răspunzător sau răspunzător față de dvs. pentru orice conținut sau alte materiale găzduite și servite de pe orice site web sau destinație, în afară de Site.
 12. HOMT nu își asumă nicio responsabilitate pentru reclame sau pentru orice material terț publicat pe Site și nu își asumă nicio responsabilitate pentru produsele sau serviciile furnizate de agenții de publicitate. Orice relații pe care le aveți cu agenții de publicitate găsiți în timpul utilizării Serviciilor sunt între dvs. și agentul de publicitate și sunteți de acord că HOMT nu este responsabil pentru nicio pierdere sau pretenție pe care o puteți avea împotriva unui agent de publicitate.
 13. Dacă aveți întrebări, reclamații sau reclamații cu privire la Site și / sau Servicii, atunci această corespondență ar trebui să fie adresată [e-mail protejat]
 14. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, sunteți de acord că utilizarea Serviciilor și accesul la Site sunt pe propriul risc. Serviciile, inclusiv Site-ul, Conținutul, playerul video, Materialul Utilizatorului și orice alte materiale conținute pe sau furnizate prin intermediul Site-ului sunt furnizate „CA ATARE” și, în cea mai mare măsură permisă de lege, sunt furnizate fără garanții sau condiții natură, indiferent dacă este legală, implicită, care decurge din statut, mod de desfășurare, utilizare a comerțului sau altfel. Fără a limita cele de mai sus, HOMT nu oferă garanții de adecvare pentru un anumit scop, titlu, vandabilitate, caracter complet, disponibilitate, securitate, compatibilitate sau non-încălcare; sau că Serviciile vor fi neîntrerupte, fără viruși și alte componente dăunătoare, corecte, fără erori sau fiabile. În cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, toate responsabilitățile de orice natură (inclusiv în această secțiune și în alte părți ale prezentului acord) sunt făcute atât în ​​beneficiul HOMT, cât și al afiliaților săi și al acționarilor, directorilor, ofițerilor, angajaților, afiliaților, agenților respectivi. , reprezentanți, licențiatori, furnizori și furnizori de servicii (colectiv, „entitățile afiliate”), și succesorii și cesionarii lor respectivi.

 

 1. În măsura maximă permisă în conformitate cu legislația aplicabilă, în niciun caz HOMT și / sau entitățile afiliate și succesorii lor respectivi și / sau cesionarea sunt responsabile pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, punitive, speciale, consecințe sau pentru orice altă cerere (de orice natură) care rezultă din utilizarea dvs. de servicii și / sau orice conținut sau material al acestora sau pentru orice altă revendicare (care rezultă din orice teorie a dreptului, inclusiv, dar fără a se limita la neglijență), legată în vreun fel de utilizarea sau accesul dvs. a site-ului sau a utilizării serviciilor sau a oricărui conținut sau material al acestora, incluzând, dar fără a se limita la erori sau omisiuni în orice conținut și / sau material al acestora. În măsura maximă permisă în conformitate cu legea aplicabilă, Dvs. sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să dețineți inofensiv Entitățile afiliate și succesorii lor respectivi și să aloce, din și împotriva oricăreia și toate revendicările, daunele, obligațiile, pierderile, datoriile, costurile sau datoria și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la taxele legale) rezultate din: (i) utilizarea și accesul dvs. la servicii; (ii) încălcarea dvs. de orice termen al acestor Termeni și Condiții; (iii) încălcarea oricărui drept al unei terțe părți, inclusiv fără limitare orice drept de publicitate, confidențialitate sau drept de proprietate intelectuală; (iv) încălcarea oricărei legi aplicabile; și (v) orice utilizare neautorizată, necorespunzătoare, ilegală sau ilegală a Contului dvs. de către orice persoană, inclusiv de o terță parte, indiferent dacă este autorizat sau nu de către dvs. Această obligație de despăgubire va supraviețui expirării sau încetării acestor Termeni și condiții și utilizarea de către dvs. a Serviciului.
 2. Dacă vreo prevedere a acestor Termeni și condiții este considerată nulă, nulă sau neaplicabilă, atunci această dispoziție este considerată separată de dispozițiile rămase, iar dispozițiile rămase sunt date cu forță și efect.
 3. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în baza acestor Condiții și în măsura maximă permisă de lege, HOMT își rezervă dreptul, în orice moment și din când în când, fără a vă notifica, de a actualiza, revizui, completa și modifica în alt mod acești Termeni de utilizare și să impună reguli, politici, termeni sau condiții noi sau suplimentare privind utilizarea de către dvs. a Serviciului. Orice actualizări materiale, revizuiri, suplimente, modificări și reguli, politici, termeni și condiții suplimentare (denumite în mod colectiv în acești Termeni de utilizare ca „Termeni suplimentari”) vor fi postate pe site și vor intra în vigoare imediat după această postare și încorporate ulterior în acești Termeni și condiții. Utilizarea continuă de către dvs. a Serviciilor va fi considerată a fi acceptarea dvs. de către oricare dintre acești Termeni suplimentari.
 4. Dumneavoastră recunoașteți că reprezentanțele dvs., angajamentele și garanțiile și clauzele referitoare la despăgubiri, limitarea răspunderii, acordarea licenței, dreptul guvernamental, confidențialitatea vor supraviețui efectului de timp și încetarea acestor Termeni și condiții.
 5. Acest acord nu creează și nu va fi interpretat pentru a crea nicio relație de parteneriat, de asociere, angajator-angajat, agenție sau relație francizor-francizat între dvs. și HOMT. HOM Puteți atribui, transfera sau subloca toate drepturile sau obligațiile noastre în temeiul prezentului acord, fără restricții. Nicio renunțare a oricărei părți la vreo încălcare sau defecțiune în temeiul prezentului acord nu va fi considerată a fi o renunțare la orice încălcare sau neplată anterioară sau ulterioară. Fără a se limita, o versiune tipărită a prezentului acord și a oricărei notificări date în formă electronică trebuie să fie admise în procedurile judiciare sau administrative bazate pe sau în legătură cu acest acord în aceeași măsură și sub rezerva acelorași condiții ca și alte documente de afaceri și înregistrări generate inițial. și menținute sub formă tipărită. HOMT nu va fi responsabilă pentru nicio neîndeplinire a vreunei obligații din cauza vreunei cauze care nu le poate controla.

 

 1. Relația dintre dvs. și HOMT va fi guvernată de legile din Anglia și Țara Galilor, iar instanțele din Londra vor avea jurisdicție exclusivă. Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, sunteți de acord că, în măsura permisă de legislația aplicabilă, (i) HOMT are dreptul să inițieze orice procedură în fața oricărei instanțe / forumuri de jurisdicție competentă și vă supuneți irevocabil jurisdicției unor astfel de instanțe sau forum și ( ii) orice procedură introdusă de dvs. va fi exclusiv în fața instanțelor jurisdicției relevante din Londra, Anglia.
Acest site utilizează cookie-urile și vă solicită datele dvs. personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.